Nasza Fabryka (Nasz Zakład Produkcyjny)

                

Fabryka w której produkujemy bawełniane rękawice robocze znajduje się na 9500 m² zamkniętej powierzchni. Jest to całkowicie zintegrowany obiekt, w którym zatrudnionych jest około 280 pracowników, dysponujący  3 liniami  produkcyjnymi  posiadającymi zdolność produkcyjną 250 000 tuzinów miesięcznie, przez 24 godziny na dobę.  Uważnie śledzimy  nowości  technologiczne  i stosujemy je w swoim zakładzie.  Do naszej fabryki dostarczany jest surowiec, z którego jako produkt końcowy produkowane są bawełniane rękawice robocze powlekane nitrylem. Wszystkie etapy produkcji są wykonywane  przez  maszyny zaprojektowane  i wyprodukowane  na podstawie przeprowadzonych przez nas prac badawczo – rozwojowych. 

 

 

hakkimizda image01 hakkimizda image01 hakkimizda image01 1

 hakkimizda image013 2