Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası


GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu politika ile Aynen Eldiven Tekstil Ve Konfeksiyon Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketiinternet web sitesi olan www.ayneneldiven.com.tr (“İnternet Sitesi”) adresi üzerinden erişilen ve kullanılan uygulamalar, platformlar ve içeriklerin; ziyaretçiler ve ilgili üçüncü kişiler (“Kullanıcı”) tarafından kullanımı esnasında sizinle ilgili kişisel verilerin nasıl topladığını ve ne şekilde işlediğini, verileri nasıl kullandığımızı, koruduğumuzu ve bu veriler üzerindeki haklarınızı bildirmek, internet sitesinin ve kullanılan uygulamaların, platformların gizlilik şartlarının belirlenmesi amacıyla, sizleri bilgilendiriyoruz. Web sayfamızı kullanmanız halinde bu gizlilik politikası hükümlerini kabul etmiş sayılmaktasınız.

1.Kişisel Veri İşleme

'İşleme', aşağıdakiler dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kişisel bilgilerle yapabileceğiniz her şeyi tanımlayan çok geniş bir terimdir:

        Toplama;

        Kayıt;

        Organize Etmek;

        Depolama;

        Kullanarak;

        Alma;

        Değiştirme;

        Silme; Ve

        İfşa

 

'Kişisel bilgiler', yaşayan bir birey hakkında, onları tanımlamak için kendi başına veya başka verilerle birlikte kullanılabilecek herhangi bir ayrıntı anlamına gelir.

2.İşlenen Kişisel Verileriniz

Bu politika ile ayrıntıları aşağıda açıklandığı üzere kullanıcıların, Şirketimiz tarafından işletilen internet web sayfasına erişimi ve internet web sitesinde çevrimiçi yaptığı işlemlere bağlı olarak, otomatik olarak işlenen kişisel veriler aşağıda yazılı olduğu şekilde belirtilmiştir:

        İnternet Protokol Adresi (IP Numarası)

        İnternet Sitesi çevrimiçi Gezinti/İşlem Bilgisi v.b.

        Tarayıcı türünüz ve dil ayarlarınız,

        İşletim sisteminiz (Windows 7, 10, XP... Android, iOS, MacOS gibi),

        İnternet servis sağlayıcınız (ISP Internet Service Provider)

        İnternet sitesi tarih/saat damgası v.b. bilgiler

        Başvuru internet sitesinin URL adresi,

        İnternete erişim sağlayıcınızın alan adı.

        Bilgisayar MAC adresi (Media Access Control Address / Medya Erişim Kontrol Adresi)

 

Web sitemiz, verilerinizi bize vermeyi seçmediğiniz sürece hakkınızda kişisel veri toplamaz. İnternet Sitesinde bulunan iletişim ve diğer formları doldurmanız halinde; doğrudan sizden topladığımız aşağıda yazılı kişisel veri kategorileri olan şunları içerebilir:

        Kimlik Bilgileri (Adı, Soyadı)

        İletişim (Elektronik Posta, Telefon, Fax Bilgisi)

        Adres, Konum Bilgileri (Bulunduğunuz Ülke, Şehir Bilgisi)

        Bir Ürün Hakkındaki Talep ve Şikayet Bilgileri,

        İşlem Güvenliği Bilgisi (IP, MAC Adresi Bilgisi)

        Çalışan/Müşteri Görsel ve İşitsel Kayıtları,

        Kullanıcı İşlem Bilgisi,

        Ürün Tanıtım Bilgisi.

        Paylaştığınız diğer kişisel veriler.

 

3.Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Yasal Dayanak

İnternet sitesi kullanıcılarının web sayfasını ziyaret etmesi sırasında kişisel verileriniz,  ziyaretiniz amaç ve kapsamında, sitemizi kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamdaki çerezler yoluyla veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatlerine yönelik hukuki sebebe, ilgili kişilerle yapılan veya yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Genel Veri Koruma Tüzüğüne (GDPR) ve İngiltere Veri Koruma Otoritesi olan Information Commissioner’s Office (ICO)’ nunaldığı kararlar ve belirlediği ilkelere, uluslararası sözleşmeler ve Türkiye Veri Koruma Otoritesi olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun aldığı kararlar ve belirlediği ilkeler ile tabi olduğumuz mevzuata uygun olarak, çerezler ve diğer cihaz tanımlama teknolojilerini kullanarak otomatik yöntemlerle kişisel veriler işlenmekte toplanmaktadır. Kişisel verileriniz talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlar dışında üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bu politikanın uygulanmasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar için İngiltere ve Türkiye yasaları uygulanacaktır. Yine de firmamız, uygun gördüğü durumlarda çıkarlarını korumak ve haklarını kullanmak amacıyla İngiltere ve Türkiye dışında ilgili diğer ülkelerde de yasal işlem başlatma hakkını saklı tutmaktadır.

4.Kişisel Verileri Nasıl Ve Hangi Amaçla Kullanıyoruz

        Pazarlama tercihlerinize uygun olarak size ürün bilgilerini veya tekliflerimizi sizlere sunmak;

        Web sayfamız, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkındaki görüşleriniz için sizinle iletişime geçmek;

        Talep ve şikayetlerinizi cevaplandırmak;

        Web sitemizi, sunduğumuz ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tanıtmak, geliştirmek ve ilgi alanlarınızauygun olacak şekilde içerik sunmak;

        Tabi olduğumuz yasal yükümlülüklere uymak, düzenleyici kuruluşlar ve yasal kanun uygulayıcılarıolankurumlarla işbirliği yapmak;

        Dolandırıcılık iddiaları, fikri mülkiyet ihlali iddiaları veya yasa ihlalleri tespit etmek, önlemek ve bunlarakarşı yanıt vermek için gerekli hallerde, ilgili makamlara başvurmak, yasal haklarımızı kullanmak.

 

Kişisel verilerinizi yalnızca belirtilen toplanma veya işlenme amaçlar için kullanmaktayız. Kişisel verilerinizi başka bir amaç için kullanmamız durumunda, gerekirse sizi bilgilendirerek, onayınızı talep edeceğiz. Profil oluşturma veya otomatik karar verme için kişisel verileriniz kullanılmayacaktır. Kişisel verileriniz, sizin onayınızla veya gerekli olduğu aşağıda yazılı durumlarda kullanırız:

 

        Bir sözleşmenin kurulmasını sağlamak ve sizlere ürün ve hizmet sunmak;

        Yasal düzenlemelere ve yükümlülüklere uymak;

        Başvuru haklarınızı geçersiz kılmayacak şekilde, şirketimizin veya kuruluşların yasal çıkarlarını sağlamak.

 

5.Kişisel Verilerin Paylaşılması

 

        Web sayfamızı kullanmanız halinde, bazı kişisel verileriniz, bulunduğunuz (ürün veya hizmet sunduğumuz) yargı alanı dışında bulunabilecek üçüncü taraflarla aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz:

        Pazarlama:Kişisel verileriniz pazarlama amacıyla satın almayız veya üçüncü kişilere satmayız.

        Web sitesi ve iletişim:Markamızı ve kurumsal web sitelerimizi işletmek için web tasarımı, yönetimi ve barındırma sağlayıcılarını kullanırız.

        Sigorta: Sigortacılarımız, veri ihlalinin gerçekleşmesi durumunda sigorta taleplerini yönetmek için kişisel verilere ihtiyaç duyabilir.

        İş Başvuruları ve İşe Alım: Kişisel verileriniz şirketimiz adına hareket eden yetkili işe alım görevlileriyle paylaşıyoruz.

        Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri: E-posta, mobil uygulamalar, ofis yazılımları, müşteri hizmetleri vepersonel gibi bilgi teknolojileri sistemlerini bizim adımıza yönetmek ve bize hizmet sunmak için üçüncü şahıslarla çalışıyoruz.

        Adli ve idari makamlar, yetkili kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler, düzenleyiciler, devlet yetkilileri veya diğer üçüncü taraflar: Kişisel verileri, talep halinde ve gerekli görülen sınırlı durumlarda yasal veya düzenleyici bir yükümlülük altında olduğumuz durumlarda, haklarımızı veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını korumak için yetkili kişiler ve kurumlarla paylaşabiliriz.

        Varlıklarımızın ve şirketimizin satın alınması veya devredilmesi halinde kişisel topladığımız gerekli verileriniz herhangi bir üçüncü tarafla paylaşılabilir. Böyle bir satış veya devir gerçekleşirse, gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Bu durumda ilgili üçüncü taraf geçerli veri koruma yasalarına ve yükümlülüklerine tabi olacaktır.

 

6.Uluslararası Veri Transferleri

Şirketimizin merkezi ve ticari faaliyet alanı Türkiye’de bulunmaktadır. Şirketimiz uluslararası ticari faaliyet gösteren şirketler ile işbirliği yapan bir şirkettir. Kişisel veriler, Birleşik Krallık veya Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı yasaları kapsamında kişisel veriler için yeterli düzeyde koruma sağladığı kabul edilmeyen bir ülkeye aktarılabilir, belirtilen ülkede saklanabilir ve işlenebilir. Kişisel verilerin yeterince korunmasını sağlamak amacıyla gerekli ve yeterli yasal ve teknik önlemler şirketimiz tarafından sağlanmaktadır.

7.Kurabiye

Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatıyla işletilen web sayfasının sorunsuz bir şekilde çalışması ve işletilmesi, kullanıcıların kullanımlarını anonim olarak izlemek için tanımlama bilgileri ve diğer cihaz tanımlama teknolojileri olmak üzere çeşitli çerezler kullanılmaktadır. İnternet sayfamızı kullanırken, üçüncü taraf internet sayfalarına yönlendirildiğinizde, söz konusu üçüncü taraf web sitelerinin, sosyal medya uygulamalarının çerezleriyle karşılaşmanız mümkündür. Bu çerezlerin kullanılması ile ilgili olarak Şirketimizin herhangi bir kontrolü bulunmamaktadır. Detaylı bilgi ve çerezlerin kullanılmasına yönelik tercihleriniz için web sayfamızdan Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz.

8.Depolama

Şirket faaliyetleri ve web sayfası vasıtasıyla işlenen kişisel verileriniz, saklamamız gereken veri tabanları, elektronik ve fiziksel ortamlar olmak üzere, işleme amacı için gereken yasal düzenlemelerde belirtilen sürelerden daha uzun süre tutulmamaktadır.

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından oluşturulmuş olan saklama ve imha politikasına göre; uluslararası sözleşmeler, ticari, idari, vergi mevzuatı ve diğer mevzuatlarda öngörülen süre kadar saklanmaktadır.

Web sayfası üzerinden işlenen kişisel verilerin analiz ve/veya denetimi amacıyla iş kayıtlarını tutmak; Yasal düzenlemeler gereği kayıt tutma yükümlülüklerine uymak; İlgili kişilerin yasal düzenlemelerden kaynaklanan hak ve taleplerini savunmak veya ileri sürmek; Talep veya şikayetlerinizi karşılamak.

9.Güvenlik

Kişisel verilerinize hukuka aykırı erişim, kullanım, değiştirme, imha ve kayıptan korumak için güvenlik politikaları, teknolojiler ve çeşitli sistemler, uygulamalar kullanıyoruz. Kişisel verilerinizi açıklanan şekilde üçüncü kişilerle veya kuruluşlarla paylaşmamız halinde bu kişilerin veya kuruluşların kişisel verilerinizi eşdeğer bir güvenlik düzeyinde koruması ve işlemesini sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz.

Verilerinkullanılabilir olması, verilerin gizliliği ve veri bütünlüğü ilkelerine riayet ediyoruz. Verilerin korunması amacıyla, gerekli durumlarda sizleri bilgilendirmek suretiyle şeffaflık ilkeleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Veri ihlali olması halinde, sınırlı erişim izni olan yetkili personelimiz tarafından yetkili makamlara ve sizlere yasal süre içerisinde bildirilmekte ve gerekli işlemler yapılmaktadır. Siber saldırılara karşı gerekli önleme sistemleri kurulmuş olup, gerekli güvenlik duvarları oluşturulmuştur.     

Kişisel verilerin internet üzerinden, “yüzde yüz güvenli bir şekilde korunmasının mümkün olmadığı” hususu bilişim uzmanları ve bu konudaki ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından bilinen ve ilan edilen bir olgudur. Kişisel verilerinizi korumak için Şirketimiz gerekli idari ve teknik tüm tedbirleri almıştır. Ancak tüm önlemleri almış olsak dahi, internet sitemiz aracılığıyla gönderilen kişisel verilerinizin güvenliğinin tam olarak garanti edilmesi teknik olarak mümkün değildir. 

Şirketimiz, kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak, işlenmesi, korunması, saklama ve imha süreçlerini yürüteceği hususunda gerekli politikaları belirlemiştir. Şirketimiz, kişisel verilerin ifşa edilmeyeceği, gizlilik ilkesine riayet ederek, politikalarda belirtilen haller dışında kişisel verileri üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ilan etmektedir. Kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Şirketimiz ile çalışanları arasındaki iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam edeceği şirket çalışanlarına bildirilmiştir.

10.Hesap Verilebilirlik

Şirketimiz bulut teknolojisini kullanmakta olup, güvenli bulut sağlayıcılarından hizmet almaktadır. Kayıtlar güncel olarak tutulmakta ve kayıtların izleri denetlenmektedir. Gerekli bilgi işlem sistem güncellemeleri ve değişiklikleri anlık olarak yapılmaktadır.

Yetkisiz erişim veya kazara veri ihlalinin gerçekleşmesi halinde denetim izi sağlamak amacıyla tüm erişim kaydedilmektedir. Şirketimiz tarafından kabul edilen bağımsız üçüncü taraflarca gerçekleştirilecek veri koruma denetimi taleplerini karşılamaktadır.

Denetim ile ilgili tüm masraflar ve vergiler denetim talep eden kişiler tarafından ödenecektir. Yasal haklarınız, veri ihlalinin önlenmesi ve veri koruma hükümleri kapsamında gerekli görülen durumlarda sizinle işbirliği yapılmaktadır.

11.Haklarınız

Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gereğince aşağıda yazılı maddelerde belirtilen haklara sahipsiniz:

        Bilgi talep etme hakkı, Genel Veri Koruma Tüzüğünün 15. maddesi

        Düzeltme hakkı, Genel Veri Koruma Tüzüğünün 16. Maddesi

        Sildirme hakkı (unutturma hakkı), Genel Veri Koruma Tüzüğünün 17. maddesi

        Dağıtımın kısıtlanması hakkı, Genel Veri Koruma Tüzüğünün 18. Maddesi

        Veri aktarma hakkı, Genel Veri Koruma Tüzüğünün 20. Maddesi

        Dağıtıma karşı itiraz etme hakkı, Genel Veri Koruma Tüzüğünün 21. maddesi

        Şayet kişisel verilerin kullanımı sizin onayınızla yapılıyorsa, bu onayı her zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayın rücu edilmesiyle birlikte iptalden öncesine ait hukukilik durumu etkilenmeyecektir. (Genel Veri Koruma Tüzüğünün 7. maddesi/3. fıkrası).

        Veri Koruma Dairesine kişisel verilerinizin işlemiyle ilgili hakkımızda şikâyette bulunma hakkına da sahipsiniz (Genel Veri Koruma Tüzüğünün 77. maddesi)

 

Bu hakları kullanmak istiyorsanız, Gizlilik Politikası ile bağlantılı olarak belirlenen ve internet sayfasında yayımlanan Politikamızı inceleyerek, paylaşmış olduğumuz iletişim bilgilerini kullanarak taleplerinizi veri sorumlusu olarak Şirketimize iletebilirsiniz.

12.Çocuklar

Web sitemiz aracılığı ile 16 yaşın altında bulunan çocuklar hakkında bilerek kişisel veriler toplamıyoruz. Şirketimiz çocukların kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak yasal mevzuat ve Information Commissioner’s Office (ICO) almış olduğu kararlara ve belirlenen ilkelere uygun olarak hareket etmektedir. 16 yaşın altındaki çocuklarla ilgili kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, ilgili kişilere bilgi verilerek ve gerekirse ebeveynlerinden/vasisinden onay alınacaktır.

13.Bize Ulaşın

Aynen Eldiven Tekstil Ve Konfeksiyon Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi; Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerden sorumlu kontrolördür. Kurtuluş OSB Mahallesi Vezirli Caddesi No:6 Gürsu Bursa Türkiye adresinde Veri İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz veya info@ayneneldiven.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. Ayrıca +90 224 376 14 44 numaralı telefonu arayarak taleplerinizi iletebilirsiniz.

14.Şikayet

Yanıtımızdan memnun değilseniz veya kişisel veri işlememizin yasalara uygun olmadığını düşünüyorsanız, +44 (0)303 123 1113 numaralı telefonu arayarak Bilgi Komisyonu Ofisine/Information Commissioner’s Office (ICO)şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Şikayette bulunma hakkınızı kullanmanız veya daha fazla bilgi almak için https://ico.org.uk/make-a-complaint/adresini ziyaret edebilirsiniz.

15.Değişiklikler

Şirketimiz; mevzuatta yapılacak değişiklikler, Information Commissioner’s Office (ICO)’ nun alacağı kararlar ve oluşacak yeni şartlara göre, “Gizlilik Politikası” hükümlerini değiştirebilir veya güncelleyebilir.

Yapılacak değişikliklerin veya güncellemelerin sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinde önemli bir etkisi varsa, itiraz etme ve şikayette bulunma gibi haklarınızı kullanma fırsatı vermek için sizinle iletişime geçilecektir. Bu bildirim en son 15Kasım 2021'de güncellenmiştir.

 

 

AYNEN ELDİVEN TEKSTİL VE KONFEKSİYON SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

Adres              : Kurtuluş OSB Mahallesi Vezirli Caddesi No:6 Gürsu Bursa Türkiye                                

E-posta            : info@ayneneldiven.com.tr

Telefon           : +90 224 376 14 44

Fax                  : +90 224 376 14 39

İnternet sitemizde politikalarımızda belirtilen amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde 🍪 çerezler kullanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Adres :

Gürsu OSB, Kurtuluş OSB Mah. Zeki Müren Cad.
No:6 16580 Gürsu - Bursa

Phone :

+(90) 224 376 1444

Web :

www.ayneneldiven.com.tr