Sertifikalar

Safety Gloves

Türkiye’nin seçkin ve sektöründe lider firmalarına, ekonomik üründen yüksek kaliteli ürüne kadar çeşitli iş eldivenleri üreterek ithalatçı firmaların vazgeçilmez üreticisiyiz.

Sertifikalarımız

Sanitized

Sanitized, eldivenleri ve kullanıcıların ellerini bakteri, mant ar ve yosun oluşumundan koruyan, toz akarlarını ve kokuları azaltan ve uzun süreli malzeme koruması sağlayan hijyen işlevine sahiptir.

CE Belgesi

CE işareti tüketicilere, güvenlik uzmanlarına ve alıcılara ürünÜN Avrupa Birliği Yönetmeliği 2016425’e göre endüstriyel ve tüket ici kişisel koruyucu donanımlar gereksinimlerini karşıladığını ifad e eder.

EN 388:2016

EN 388: 2016 + A1: 2018 - Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler standardı genel endüstriyel uygulamalarda kullanılacak eldivenleri test etmek için kullanılan en yaygın Avrupa Standardıdır. Kulla nıcıların bir çift eldivenin koruma düzeyini belirlemesine yardımcı olmak için EN 388: 2016, çeşitli mekanik risklere karşı koruma sağlarken bir eldivenin performansını derecelendirmek için indeks değerlerini kullanır. Bunlar arasında aşınma, bıçak kesimi, yırtılma, delin me, düz kesim (TDM) ve darbe direnci bulunur.

CAT II

Bu eldiven kategorisinin, kullanıcıyı orta seviye olarak sınıfl andırılan yaralanmalardan koruması amaçlanmıştır. Eldivenler, eldiven koruma özelliklerini gösteren bir piktogramla işaretlenmeli ve akredit e bir laboratuvar tarafından EN388 standardına göre test edilmelidir.

EN 407

Bu standart, ısıya veveya yangına karşı koruma sağlayan eldiv enler için olan termal performansı belirler.

DYNEEMA

Dyneema® Diamond teknoloji ipliği konforlu bir kullanım sağlayarak daha yüksek seviyede kesilmelere karşı korumayı mümkün kılar. Dünyanın en güçlü elyafının üreticisi DSM Dyneema’nın teknolojisi, önceki nesil elyaflarla aynı kalınlıktaki eldivenlerde iki kat daha fazla kesilme direnci sağlayabilir. Bu benzersiz elyaf, eldivenlerin ultra ince ve doğal olarak dokunulduğunda soğuk olmasını sağlar.

EN ISO: 2140

EN ISO 21420: 2020 - “Koruyucu eldivenler - Genel gereksinimler ve test yöntemleri”, koruyucu eldivenler için yeni genel gereksinimler standardıdır. Bu standart, EN 420: 2003 + A1: 2009’un yerini al mıştır ve dünya çapında bir standart haline gelmek için ISO tarafından benimsenmiştir. Rahatlık, zararsızlık, işaretleme, paketleme ve kullanıcı bildirimi için genel kuralları tanımlar.

EN 1149-1 (Anti-static)

EN 1149-1 standardı, yanıcı veya patlayıcı alanların bulunduğu veya bulunabileceği alanlarda giyilen koruyucu eldivenler için ek gereksinimleri sağlar. Patlama risklerini en aza indirmek için elektrostatik enerji tüketen koruyucu eldivenler için performans, işaretleme ve bilgi için bir test yöntemi ve gereksinimleri belirtir.